Hỗ trợ trực tuyến
  • 0906.898.110
Thống kê
  • Đang Online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Tổng truy cập: 85955
Loại Phòng
Tuyển kế toán

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

-  Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

-  Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành Kế toán các trường Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính.

* Kiến thức: Hiểu biết về các Quy định của BTC về hạch toán – kế toán

* Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm > 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm có liên quan đến thuế nhập khẩu, xuất khẩu, thuế VAT.

- Các phần mềm kế toán phổ thông: Misa, Fast ...

-Bộ công cụ Microsoft: Word, Excel ...

- Kỹ năng quản lý sổ sách, chứng từ, hóa đơn ... khoa học

+ CÁC BÀI KHÁC: